Bestuur  

Bestuur

Voorzitter
Mw F J.H.Steketee
Het Eiland 11, 7231 NV Warnsveld. 0575-521248
inesteketee@hotmail.com

Secretaris
D. Kranendonk
Van Essenstraat 52, 7203DM Zutphen. 0575-526736
dirkkranendonk1@gmail.com

Penningmeester
E. de Bie
de Cloese 93, 7339 CM Ugchelen. 055-5425804
e.j.de.bie@kpnmail.nl

S. Dangremond
De Gaikhorst 179, 7231 NK Warnsveld. 0575-526574
s.dangremond@kpnmail.nl

Web
G. Menting | Blankeboom Tekst
Broekstraat 39, 6999 DJ Hummelo. 0314 381305
gerard@blankeboom.net

Cursusleider
Mw.F J.H.Steketee

Contributie
De contributie bedraagt € 50 per jaar. Overmaken op NL46INGB0005545167 t.n.v. Amateur wijnmakersgilde Arnolt van Gelre.

Lokatie
Kolenstraat 27 b in Zutphen. Gildeavond in principe iedere eerste vrijdag van de maand, 20 uur. Zie voor de laatste info de agenda.

Internet

www.wijngildearnoltvangelre.nl

   

Werkblad wijn maken jaar/nummer

Soort vrucht ………………………………………………………………………………………………………

(A) Gemeten zuurgraad·· …………… gram/liter. ··· ··(F) Gewenste zuurgraad· ………. gram/liter.

(B) Hoeveelheid sap······· …………… liter.

Gemeten densiteit·········· ...………….·········· (C) Volgens densiteitstabel· ……… gram suiker/liter.

Correctie hoeveelheid suiker onder invloed van de gemeten zuurgraad

Gemeten zuurgraad·············· Vermindering suiker in gr/liter

minder dan 6············································ 20

tussen 6 en 10·········································· 25

meer dan 10························································· 30

Hoeveelheid suiker is dan (C) …………… min (corr.zuurgraad) ……… = (D) …………… gram/liter.

Is gewenste hoeveelheid zuur lager dan gemeten, correctie door· volumeaanpassing

Totaal aanwezige zuur is······· (B) …………… x (A) …………… = (E) …………… gram.

Benodigde volume wordt dan (E) ….............·· : (F)· …………… =(G) …………… liter.

Bepalen hoeveelheid toe te voegen suiker

Gewenste alcohol······· …………… + 1 =· (H) …………… vol % alcohol.

Zoek in densiteitstabel de hoeveelheid suiker behorende bij gewenste alcohol (H) = ……… gr/l.

Benodigde suiker· Waarde densiteit ………x …..…(B) = (I) …………… gr suiker.

Aanwezige suiker···· (B) …………… x (D) …………… = (J) …………… gr suiker.

Toe te voegen·········· (I) ……………· - (J)· …………… = (K) …………… gr suiker.

Volumevermeerdering door toevoegen suiker

Volume vermeerdering is (K) …… / 1000 x 0,3 = (L) …………… liter.

Volumevermeerdering i.v.m. te hoge zuurgraad:

Benodigde volume vermeerdering· (G) …………….. – (B) …………… = (M) ……………

Toe te voegen water· (M) …………… - (L) …………… = …………… liter.

Indien gemeten zuurgraad lager dan gewenste zuurgraad:

Bepalen hoeveelheid toe te voegen wijnsteenzuur :

Gewenste zuurgraad· (F) …… -· gemeten zuurgraad (A) …… = (N) …… gr zuur per liter sap.

Totaal benodigde zuur (B) …… + (L) …… x (N) …… = (O) …… gr wijnsteenzuur .

Densiteitstabel:

S.G···· gr/l····· alcohol %················· S.G.···· gr/l····· alcohol %················· S.G.···· gr/l····· alcohol %

1000··· 0········· 0.0····························· 1055··· 143····· 7.4····························· 1110··· 286····· 14.8

1005··· 13······· 0.7····························· 1060··· 156····· 8.1·················· ··········· 1115··· 299····· 15.5

1010··· 26······· 1.3····························· 1065··· 169····· 8.7····························· 1120··· 312····· 16.2

1015··· 39······· 2.0····························· 1070··· 182····· 9.4····························· 1125··· 325····· 16.9

1020··· 52······· 2.7····························· 1075··· 195····· 10.1··························· 1130··· 338····· 17.5

1025··· 65······· 3.3····························· 1080··· 208····· 10.8··························· 1135··· 351····· 18.2

1030··· 78······· 4.0····························· 1085··· 221····· 11.4···························· 1140··· 364····· 19.4

1035··· 91······· 4.7····························· 1090··· 234····· 12.1··························· 1145··· 377····· 20.1

1040··· 104····· 5.4····························· 1095··· 247····· 12.8··························· 1150··· 390····· 20.8

1045··· 117····· 6.0····························· 1100··· 260····· 13.5··························· 1155··· 403····· 21.5

1050··· 130····· 6.7····························· 1105··· 273····· 14.2··························· 1160··· 416····· 22.2

   

Zoeken  

   

Verhuur gildekelder  

Met de Gildekelder aan de Kolenstraat in Zutphen beschikt Amateurwijnmakersgilde Arnolt van Gelre over een toepasselijk en sfeervol onderkomen. Omdat het slechts een beperkt aantal avonden per maand voor verenigingsactiviteiten wordt gebruikt is het ook mogelijk om de kelder te huren voor eenmalige of regelmatige activiteiten. Wie in Zutphen of omgeving belangstelling heeft voor gebruik van de Gildekelder of daar informatie over wil hebben kan contact opnemen met keldermeester Eva Reinds: evareinds@kpnmail.nl

   

Hier advereren?  

Informatie over een advertentie op deze positie gewenst? Mail naar info@wijngildearnoltvangelre.nl.

   
   
   
   
© Copyright 2018 Blankeboom Tekst Hummmelo. Website gemaakt met Joomla!