Bestuur  

Bestuur

Voorzitter
Mw. F J.H.Steketee
Het Eiland 11, 7231 NV Warnsveld. 06-19641114
inesteketee@hotmail.com

Secretaris
D. Kranendonk
Van Essenstraat 52, 7203DM Zutphen. 06-38382906
dirkkranendonk1@gmail.com

 

Web
G. Menting | Blankeboom Tekst
Broekstraat 39, 6999 DJ Hummelo. 06-54764595
gerard@blankeboom.nl

Contributie
De contributie bedraagt € 50 per jaar. 

Lid worden?
Wie lid wil worden krijgt alle nodige hulp in de vorm van informatie over het wijnmaken, en bij het verkrijgen van de benodigde materialen.

Lokatie
Kolenstraat 27 b in Zutphen. Gildeavond in principe iedere eerste vrijdag van de maand, 20 uur. Zie voor de laatste info de agenda.

Internet

www.wijngildearnoltvangelre.nl

   

Kennis en ervaring worden ook doorgegeven in de vorm van workshops en gezamelijke projecten. Met enige regelmaat maken gildeleden op basis van dezelfde uitgangspunten en met dezelfde grondstoffen wijn. In de praktijk is gebleken dat dit voor nieuwe leden een uitstekende manier is om zich het wijnmaken eigen te maken.

Omdat iedereen op dezelfde wijze, op hetzelfde moment voor gelijke uitdagingen staat is er een vruchtbare uitwisseling van ervaringen, tips en aanwijzingen. Alle benodigde materialen en ingrediënten zijn bij het gilde voor een geringe vergoeding verkrijgbaar.

Deze werkwijze vervangt de "cursus oude stijl", waarbij op aparte avonden voor een vast bedrag speciale cursussen voor beginners werden opgezet. Belangstellenden wordt wel gevraagd om lid te worden van het gilde. 

Het lidmaatschap kost € 50 per jaar.

 

Wijn in wording

   

Zoeken  

   

Verhuur gildekelder  

Met de Gildekelder aan de Kolenstraat in Zutphen beschikt Amateurwijn-makersgilde Arnolt van Gelre over een toepasselijk en sfeervol onderkomen. Omdat het slechts een beperkt aantal avonden per maand voor verenigings-activiteiten wordt gebruikt is het ook mogelijk om de kelder te huren voor eenmalige of regelmatige activiteiten. Wie in Zutphen of omgeving belangstelling heeft voor gebruik van de Gildekelder of daar informatie over wil hebben kan contact opnemen met de secretaris D. Kranendonk.

   

Hier adverteren?  

Informatie over een advertentie op deze positie gewenst? Mail naar info@wijngildearnoltvangelre.nl.

   
   
   
   
© Copyright 2018 Blankeboom Tekst Hummmelo. Website gemaakt met Joomla!