Werkblad wijn maken jaar/nummer

Soort vrucht ………………………………………………………………………………………………………

(A) Gemeten zuurgraad·· …………… gram/liter. ··· ··(F) Gewenste zuurgraad· ………. gram/liter.

(B) Hoeveelheid sap······· …………… liter.

Gemeten densiteit·········· ...………….·········· (C) Volgens densiteitstabel· ……… gram suiker/liter.

Correctie hoeveelheid suiker onder invloed van de gemeten zuurgraad

Gemeten zuurgraad·············· Vermindering suiker in gr/liter

minder dan 6············································ 20

tussen 6 en 10·········································· 25

meer dan 10························································· 30

Hoeveelheid suiker is dan (C) …………… min (corr.zuurgraad) ……… = (D) …………… gram/liter.

Is gewenste hoeveelheid zuur lager dan gemeten, correctie door· volumeaanpassing

Totaal aanwezige zuur is······· (B) …………… x (A) …………… = (E) …………… gram.

Benodigde volume wordt dan (E) ….............·· : (F)· …………… =(G) …………… liter.

Bepalen hoeveelheid toe te voegen suiker

Gewenste alcohol······· …………… + 1 =· (H) …………… vol % alcohol.

Zoek in densiteitstabel de hoeveelheid suiker behorende bij gewenste alcohol (H) = ……… gr/l.

Benodigde suiker· Waarde densiteit ………x …..…(B) = (I) …………… gr suiker.

Aanwezige suiker···· (B) …………… x (D) …………… = (J) …………… gr suiker.

Toe te voegen·········· (I) ……………· - (J)· …………… = (K) …………… gr suiker.

Volumevermeerdering door toevoegen suiker

Volume vermeerdering is (K) …… / 1000 x 0,3 = (L) …………… liter.

Volumevermeerdering i.v.m. te hoge zuurgraad:

Benodigde volume vermeerdering· (G) …………….. – (B) …………… = (M) ……………

Toe te voegen water· (M) …………… - (L) …………… = …………… liter.

Indien gemeten zuurgraad lager dan gewenste zuurgraad:

Bepalen hoeveelheid toe te voegen wijnsteenzuur :

Gewenste zuurgraad· (F) …… -· gemeten zuurgraad (A) …… = (N) …… gr zuur per liter sap.

Totaal benodigde zuur (B) …… + (L) …… x (N) …… = (O) …… gr wijnsteenzuur .

Densiteitstabel:

S.G···· gr/l····· alcohol %················· S.G.···· gr/l····· alcohol %················· S.G.···· gr/l····· alcohol %

1000··· 0········· 0.0····························· 1055··· 143····· 7.4····························· 1110··· 286····· 14.8

1005··· 13······· 0.7····························· 1060··· 156····· 8.1·················· ··········· 1115··· 299····· 15.5

1010··· 26······· 1.3····························· 1065··· 169····· 8.7····························· 1120··· 312····· 16.2

1015··· 39······· 2.0····························· 1070··· 182····· 9.4····························· 1125··· 325····· 16.9

1020··· 52······· 2.7····························· 1075··· 195····· 10.1··························· 1130··· 338····· 17.5

1025··· 65······· 3.3····························· 1080··· 208····· 10.8··························· 1135··· 351····· 18.2

1030··· 78······· 4.0····························· 1085··· 221····· 11.4···························· 1140··· 364····· 19.4

1035··· 91······· 4.7····························· 1090··· 234····· 12.1··························· 1145··· 377····· 20.1

1040··· 104····· 5.4····························· 1095··· 247····· 12.8··························· 1150··· 390····· 20.8

1045··· 117····· 6.0····························· 1100··· 260····· 13.5··························· 1155··· 403····· 21.5

1050··· 130····· 6.7····························· 1105··· 273····· 14.2··························· 1160··· 416····· 22.2