Wijnvrienden,
 
Nu we in de tweede coronagolf zijn beland en de maatregelen flink zijn aangescherpt, zal het jullie niet verbazen dat we geen gildeavonden kunnen houden. Samenkomen in de gildekelder is geen optie: er is daar geen ventilatie. En voor een huiskamerbijeenkomst zijn we met te veel.
 
Het is heel jammer dat we elkaar al zo lang niet hebben kunnen zien en dat er voorlopig geen perspectief is. Maar laten we moed houden op betere tijden en elkaar niet uit het oog verliezen, want alleen dan kunnen we als gilde voortbestaan.
 
Gisteren hebben we als bestuur vergaderd over de grote problemen waarvoor we ons nu gesteld zien:
  • Hoe komen we als gilde deze coronatijd door?
  • Hoe houden we het gilde levend?
We zijn vastbesloten er alles aan te doen om het gilde voort te laten bestaan. Momenteel zullen veel leden bezig zijn met het maken van nieuwe wijnen. Ervaringen, vragen en problemen daaromtrent worden normaliter uitgewisseld op de gildeavonden. Daar leren we van en daar worden we betere wijnmakers van. Dat is ook wat ons bindt. Laten we vooral proberen dat vast te houden. Maar hoe pakken we dit aan?
Jan kwam met een goed voorstel: we kunnen alle ervaringen en ideeën enz. rondom het wijnmaken tóch met elkaar delen, via de mail. Hij zal binnenkort een eerste aanzet doen en we hopen dat jullie daar dan op willen reageren.
 
Voor nu: blijf voorzichtig en gezond!
 
Met hartelijke groet,
Ine