Bestuur  

Bestuur

Voorzitter
Mw. F J.H.Steketee
Het Eiland 11, 7231 NV Warnsveld. 06-19641114
inesteketee@hotmail.com

Secretaris
D. Kranendonk
Van Essenstraat 52, 7203DM Zutphen. 06-38382906
dirkkranendonk1@gmail.com

 

Web
G. Menting | Blankeboom Tekst
Broekstraat 39, 6999 DJ Hummelo. 06-54764595
gerard@blankeboom.nl

Contributie
De contributie bedraagt € 50 per jaar. 

Lid worden?
Wie lid wil worden krijgt alle nodige hulp in de vorm van informatie over het wijnmaken, en bij het verkrijgen van de benodigde materialen.

Lokatie
Kolenstraat 27 b in Zutphen. Gildeavond in principe iedere eerste vrijdag van de maand, 20 uur. Zie voor de laatste info de agenda.

Internet

www.wijngildearnoltvangelre.nl

   
Wijnvrienden,
 
Nu we in de tweede coronagolf zijn beland en de maatregelen flink zijn aangescherpt, zal het jullie niet verbazen dat we geen gildeavonden kunnen houden. Samenkomen in de gildekelder is geen optie: er is daar geen ventilatie. En voor een huiskamerbijeenkomst zijn we met te veel.
 
Het is heel jammer dat we elkaar al zo lang niet hebben kunnen zien en dat er voorlopig geen perspectief is. Maar laten we moed houden op betere tijden en elkaar niet uit het oog verliezen, want alleen dan kunnen we als gilde voortbestaan.
 
Gisteren hebben we als bestuur vergaderd over de grote problemen waarvoor we ons nu gesteld zien:
  • Hoe komen we als gilde deze coronatijd door?
  • Hoe houden we het gilde levend?
We zijn vastbesloten er alles aan te doen om het gilde voort te laten bestaan. Momenteel zullen veel leden bezig zijn met het maken van nieuwe wijnen. Ervaringen, vragen en problemen daaromtrent worden normaliter uitgewisseld op de gildeavonden. Daar leren we van en daar worden we betere wijnmakers van. Dat is ook wat ons bindt. Laten we vooral proberen dat vast te houden. Maar hoe pakken we dit aan?
Jan kwam met een goed voorstel: we kunnen alle ervaringen en ideeën enz. rondom het wijnmaken tóch met elkaar delen, via de mail. Hij zal binnenkort een eerste aanzet doen en we hopen dat jullie daar dan op willen reageren.
 
Voor nu: blijf voorzichtig en gezond!
 
Met hartelijke groet,
Ine
   

Zoeken  

   

Verhuur gildekelder  

Met de Gildekelder aan de Kolenstraat in Zutphen beschikt Amateurwijn-makersgilde Arnolt van Gelre over een toepasselijk en sfeervol onderkomen. Omdat het slechts een beperkt aantal avonden per maand voor verenigings-activiteiten wordt gebruikt is het ook mogelijk om de kelder te huren voor eenmalige of regelmatige activiteiten. Wie in Zutphen of omgeving belangstelling heeft voor gebruik van de Gildekelder of daar informatie over wil hebben kan contact opnemen met de secretaris D. Kranendonk.

   

Hier adverteren?  

Informatie over een advertentie op deze positie gewenst? Mail naar info@wijngildearnoltvangelre.nl.

   
   
   
   
© Copyright 2018 Blankeboom Tekst Hummmelo. Website gemaakt met Joomla!