Bestuur  

Bestuur

Voorzitter
Mw. F J.H.Steketee
Het Eiland 11, 7231 NV Warnsveld. 06-19641114
inesteketee@hotmail.com

Secretaris
D. Kranendonk
Van Essenstraat 52, 7203DM Zutphen. 06-38382906
dirkkranendonk1@gmail.com

 

Web
G. Menting | Blankeboom Tekst
Broekstraat 39, 6999 DJ Hummelo. 06-54764595
gerard@blankeboom.nl

Contributie
De contributie bedraagt € 50 per jaar. 

Lid worden?
Wie lid wil worden krijgt alle nodige hulp in de vorm van informatie over het wijnmaken, en bij het verkrijgen van de benodigde materialen.

Lokatie
Kolenstraat 27 b in Zutphen. Gildeavond in principe iedere eerste vrijdag van de maand, 20 uur. Zie voor de laatste info de agenda.

Internet

www.wijngildearnoltvangelre.nl

   
(Uit: De Wijngaard, vakblad voor de Nederlandse wijnbouw, januari 2008)
Het voorstel van de Europese Commissie om het toevoegen van suiker aan wijn te verbieden is van tafel. De Commissie had dit plan naar voren geschoven als onderdeel van de grootscheepse hervormingen van de Europese wijnsector om de wijnplas te verminderen.
De landbouwcommissie van het Europees Parlement heeft onder druk van landen als Duitsland en Nederland besloten dat de wijnbouw suiker mag blijven gebruiken om het alcohol percentage iets op te hogen, al zal de hoeveelheid iets omlaag gaan.
Met ingang van 2008/2009 geldt het oude regime, d.w.z. 3,5 % suiker; vanaf 2009/2010 en volgende jaren wordt het percentage 3% suiker. Bovendien hoeft er geen vermelding suikertoevoeging op het etiket te staan.
Zie ook de reportage in Netwerk (oktober 2007) over de Nederlandse wijnbouw.
   

Zoeken  

   

Verhuur gildekelder  

Met de Gildekelder aan de Kolenstraat in Zutphen beschikt Amateurwijn-makersgilde Arnolt van Gelre over een toepasselijk en sfeervol onderkomen. Omdat het slechts een beperkt aantal avonden per maand voor verenigings-activiteiten wordt gebruikt is het ook mogelijk om de kelder te huren voor eenmalige of regelmatige activiteiten. Wie in Zutphen of omgeving belangstelling heeft voor gebruik van de Gildekelder of daar informatie over wil hebben kan contact opnemen met de secretaris D. Kranendonk.

   

Hier adverteren?  

Informatie over een advertentie op deze positie gewenst? Mail naar info@wijngildearnoltvangelre.nl.

   
   
   
   
© Copyright 2018 Blankeboom Tekst Hummmelo. Website gemaakt met Joomla!